FG kurs med eksamen i innbruddsalarm for bolig og næring. Neste kurs starter 16.9.14.

Ønsker du FG kurs i INNBRUDDSALARM FOR BOLIG OG NÆRING? Dato for kursoppstart er 16.9. 2014. Grunnet nye forskrifter og normer må kursopplegg...
Les mer

Velkommen til Stiftelsen Opplæringskontor
for Tele og Data
Opplæringskontoret for Tele og Data (OTD) tar inn lærlinger innen IKT-Servicefaget og telekommunikasjonsmontørfaget, dataelektroniker og elektriker.

Disse skal etter endt skoleår få tilbud om opplæring i bedrift.


Vi er interessert i å komme i kontakt med bedrifter som kan tenke seg og ta inn
lærlinger i disse fagene. Vi har i dag rundt 50 medlemsbedrifter, og ønsker både nye
lærlinger og bedrifter velkommen hos oss. Medlemsbedriftene kan tegne en
intensjonsavtale med OTD, som på sin side vil tegne en lærlingekontrakt med
eleven, og på den måten stå ansvarlig for lærlingen. Årlig har vi 20-30 praksiskandidater
som gjennomfører utdanning innen de nevnte yrker.


STIFTELSEN OPPLÆRINGSKONTOR
FOR TELE OG DATA

Farexvegen 7, 2016 Frogner

Telefon: 63 82 61 54
Mobil: 92 04 05 93