Vi fått ny hjemmeside. Se: www.otde.no

Nytt om FG se vår nye hjemmeside: www.otde.no
Les mer

Velkommen til Stiftelsen Opplæringskontor
for Tele,Data og Elektro. Se vår nye hjemmeside: www.otde.no
Opplæringskontoret for Tele, Data og Elektro (OTDE) tar inn lærlinger innen IKT-Servicefaget og telekommunikasjonsmontørfaget, dataelektroniker og elektriker.Vi er interessert i å komme i kontakt med bedrifter som kan tenke seg og ta inn
lærlinger i disse fagene. Vi har i dag rundt 50 medlemsbedrifter, og ønsker både nye
lærlinger og bedrifter velkommen hos oss. Medlemsbedriftene kan tegne en
intensjonsavtale med OTD, som på sin side vil tegne en lærlingekontrakt med
eleven, og på den måten stå ansvarlig for lærlingen. Årlig har vi 20-30 praksiskandidater
som gjennomfører utdanning innen de nevnte yrker.


STIFTELSEN OPPLÆRINGSKONTOR
FOR TELE, DATA OG ELEKTRO

Farexvegen 7, 2016 Frogner

Telefon: 63 82 61 54
Mobil: 92 04 05 93